cp-title: TABULA RASA

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:281,”name”:”TABULA RASA”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

TABULA RASA bestu00e5r av Sigrun Ju00f8rdre, Elise Thorgersen Varne, Zsuzsa Zseni, Tord Kalvenes, Arild Rohde og Jakub Adam Niedziela, og er u00e5rets ensemble i mentorprogrammet Borealis Ung Komponist. Vokalensemblet ble startet av Tord Kalvenes i 2017, og har siden mai 2019 vu00e6rt under Arild Rohdes musikalske ledelse. Ensemblet har som mu00e5l u00e5 fremme ny klassisk vokalmusikk, med fokus pu00e5 norske komponister.  Vokalensemblet skiller seg ut gjennom u00e5 jobbe med improvisasjon og teatralske virkemidler for u00e5 skape konseptuelle konserter og forestillinger. TABULA RASA u00f8nsker u00e5 nu00e5 frem med ny musikk til mennesker som ikke kjenner formen su00e5 godt fra fu00f8r. Musikalsk su00f8ker de balanse mellom musikk som er gjenkjennelig og tilgjengelig for publikum, og musikk som er utfordrende og overraskende. De u00f8nsker u00e5 bruke det emosjonelle og direkte kommunikative i menneskestemmen til u00e5 nu00e5 fram til publikum.

Tabula Rasa su00f8ker samarbeid med komponister, utu00f8vere samt tverrfaglige kunstsamarbeid i hu00e5p om u00e5 belyse sin samtid. Ensemblet jobber med ulike notasjonsformer, bu00e5de konvensjonell notasjon, verktu00f8y for improvisasjon, tekstnotasjon og bruk av rom i fremfu00f8ringer.

“},{“id”:95,”value”:”

TABULA RASA is Sigrun Ju00f8rdre, Elise Thorgersen Varne, Zsuzsa Zseni, Tord Kalvenes, Arild Rohde og Jakub Adam Niedziela. The vocal ensemble was started by Tord Kalvenes in 2017 and has been under Arild Rohdeu2019s musical direction since May 2019. The ensemble aims to promote new classical vocal music, with a focus on Norwegian composers and is has dedicated themselves to the 21/22 iteration of the Borealis Ung Komponist mentor programme. The vocal ensemble stands out by working with improvisation and theatrical elements to create conceptual concerts and performances. TABULA RASA wants to reach out with new music to people who do not know the form so well from before. Musically, they seek a balance between music that is recognisable and accessible to the audience, and music that is challenging and surprising. They want to use the emotional and direct communicative quality in the human voice to reach the audience. Tabula Rasa seeks collaboration with composers, performers and interdisciplinary art collaborations in the hope of illuminating their contemporaries. The ensemble works with various notation forms, both conventional notation, tools for improvisation, text notation and the use of space in performances.

“},{“id”:97,”value”:”https://www.tabularasa.no/”},{“id”:99,”value”:”Zsigmond Zseni”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/0ecbb38c-b7c9-485f-a900-487a9939d120/Tabula%20Rasa_Photo%20Zsigmond%20Zseni_crescat.jpg”},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/0ecbb38c-b7c9-485f-a900-487a9939d120/Tabula%20Rasa_Photo%20Zsigmond%20Zseni_crescat.jpg”},{“id”:98,”value”:”

https://www.facebook.com/ensembletabularasa/

“},{“id”:183,”value”:”

Borealis Ung Komponist

“},{“id”:184,”value”:”

Borealis Ung Komponist

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″}],”events”:[{“id”:13313,”name”:”Borealis Ung Komponist”},{“id”:27728,”name”:”Borealis Ung Komponist”}],”urlparam”:””}

Posted

in

by

Tags:

This site is registered on wpml.org as a development site.