cp-title: Sjøforsvarets Musikkorps (SFMK)

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:404,”name”:”Sju00f8forsvarets Musikkorps (SFMK)”,”type”:”Produksjon & kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Sju00f8forsvarets musikkorps (SFMK), med ru00f8tter tilbake til 1792, er ett av Norges fem helprofesjonelle militu00e6rkorps. SFMK utgju00f8r et dynamisk og svu00e6rt allsidig ensemble av 27 musikere. Korpset opptrer pu00e5 mange arenaer, bu00e5de i og utenfor Forsvaret, og behersker de fleste musikalske sjangre. Korpset har markert seg som et av Norges fremste ensembler, su00e6rlig innen samtidsmusikken u2013 med urfremfu00f8ringer, festivalopptredener, CD-utgivelser og utu00f8verprisen fra Norsk Komponistforening i 2008. I 2010 mottok Peter Szilvay og Ingar Bergby, korpsets tidligere kunstneriske ledere denne utmerkelsen. I 2016 ble Kulturru00e5dets u00e6respris tildelt Forsvarets musikk for deres innsats for norsk kulturliv gjennom 200 u00e5r.

“},{“id”:95,”value”:”

The Norwegian Naval Forces Band (NNFB) is one of Norwayu2019s five full-time professional military bands comprising 27 musicians of the highest professional standard. The band is a dynamic and versatile ensemble performing in a variety of settings both military and civilian, covering most genres. It has made its mark particularly in the field of contemporary music with numerous world premieres, festival appearances, CD-recordings and The Performer Award from the Norwegian Society of Composers in 2008. In 2016 The Norwegian Armed Forces bands received an honorary price for their 200 year long contribution to Norwegian cultural life.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Sjur Pollen”},{“id”:127,”value”:”https://ucarecdn.com/17059be9-9665-458e-9946-caebff8f2121/SFMK_Sjur%20Pollen_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:18721,”name”:”SFMK”}],”urlparam”:null}