cp-title: Laura Marie Rueslåtten

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:270,”name”:”Laura Marie Rueslu00e5tten”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Laura Marie Rueslu00e5tten er en av veldig fu00e5 klokkenister i Norge u2013 altsu00e5 en musiker som trakterer klokkespill. Hun arbeider som klokkenist for Ru00e5dhuset i Oslo hvor hun ogsu00e5 setter sammen programmet, og for Uranienborg Kirke, i tillegg til at hun ofte fremfu00f8rer under spesielle omstendigheter som statsbesu00f8k og Nobelpris-seremonien. Hun spesialiserer seg i kontemporu00e6r musikk og tar ofte del i kryss-disiplinu00e6re prosjekter, for eksempel samarbeidet med Kristin Ryg Helgebostad som blant annet har resultert i prosjektet Me Too i 2015, og som ble nominert til Kritikerprisen. Laura er ogsu00e5 del av kammerorkesteret The Touchables, spiller i hu00e5ndklokkekvartetten Markusklokker, og spiller i hu00e5ndklokkebandet Ula Metall.

“},{“id”:95,”value”:”

Laura Marie Rueslu00e5tten is one of very few carillonists in Norway. She is a carillonist in Oslo City Hall where she also programmes the repertoire, and for Uranienborg Church, as well as performing on special occasions like state visits and the Nobel Prize Ceremony. She is also part of the chamber orchestra The Touchables, plays in the hand bell quartet Markusklokker and in the hand bell cover band Ula Metall. Laura specialises in contemporary music and is frequently involved in cross-over projects, for instance in the long term collaboration with Kristin Ryg Helgebostad, the culminted in the project Me Too in 2015 which was nominated for the Norwegian Music Critics Awards.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Kristianne Maru00f8y”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/878d3c45-1f2c-4222-8de5-8f7b9244956e/Laura%20Marie%20Ruesl%C3%A5tten_Credit_%20Kristianne%20Mar%C3%B8y_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}