cp-title: Julien Malaussena

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:614,”name”:”Julien Malaussena”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Julien Malaussena er komponist, og bor og arbeider i Paris. Gjennom musikk utarbeider Julien en kategorisering og grammatisering av ulike lyders oppfu00f8rsel. Dette kaller han for “artikulert lyd-energi”, og han beskriver det som noe mindre hu00e5ndgripelig enn for eksempel tid, tone eller klang, og samtidig noe som er overlapper med alle disse andre kvalitetene ved lyd. Han fokuserer blant annet pu00e5 graden av spenning, og retning u2013 eller mangelen pu00e5 retning, i hver enkelt lyd. Gjennom dette undersu00f8ker Julien lydens evne til u00e5 artikulere noe og u00e5 skape fu00f8lelser av nu00e6rhet. Komposisjonene hans har blitt utu00f8vd av en lang rekke med ensembler bu00e5de i Frankrike og internasjonalt.

“},{“id”:95,”value”:”

Julien Malaussena is a composer based in Paris. Through his music Julien develops a categorisation and a grammar of the different sound behaviours, which he calls “articulated sound energy”. He describes this as something which is less quantifiable than for instance pitch, time or sound space, and which simultaneously straddles all of these other elements. His attention is focused on both the direction (or absence of direction) and the degree of tension inherent in each sound entity, and through that, their capacity for articulation and connections. His compositions have been performed by a long list of ensembles in both France and internationally.

“},{“id”:99,”value”:”Clu00e9ment Tissot”},{“id”:127,”value”:”https://ucarecdn.com/aa9bd17a-8976-4e2e-9f25-e30ccb78e2f1/Julien%20Malaussena_Cl%C3%A9ment%20Tissot_crescat.jpg”},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″}],”events”:[],”urlparam”:””}

Posted

in

by

Tags:

This site is registered on wpml.org as a development site.