Posted on Leave a comment

cp-title: M.O. Abbott

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:346,”name”:”M.O. Abbott”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

M.O. Abbott bor i Berlin og er en komponist og trombonist. M.O. sitt kreative fokus ligger i data-assisterte algoritmiske komposisjoner, mikrotonalitet og just intonation. Han brenner sterkt for kunstneriske forskning, og er interessert i oppfatninger og presisjon, stamina, det konsekvente, det ikke-narrative og det ikke-politiske. M.O. har en bachelor i musikkteori fra Eastman School of Music, og en master i komponering fra Universitetet i Illinois i Urbana-Champaign, i USA.

“},{“id”:95,”value”:”

M.O. Abbott is a Berlin-based composer & trombonist. His creative foci include computer-assisted algorithmic composition, microtonality, and just intonation. He is an ardent supporter of artistic research and inquiry, and he is interested in perception, precision, stamina, consistency, the non-narrative, and the apolitical. M.O. holds a Bachelor in Music Theory from Eastman School of Music and a Master in Music Composition from the University of Illinois at Urbana-Champaign in the US.

“},{“id”:97,”value”:”https://moabbott.com”},{“id”:98,”value”:”

Audio samples:

( https://moabbott.com/audio.html )

https://soundcloud.com/moab_bot/v1-2020

https://soundcloud.com/moab_bot/i-said-top-top-2017-18-original-stereo-version

https://soundcloud.com/moab_bot/puppis-2016

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/a0a539cf-bb81-40ac-9120-78d61d630b4c/M.O.%20Abbott_crescat.jpg”}],”events”:[],”urlparam”:null}

Leave a Reply

Your email address will not be published.