Posted on Leave a comment

cp-title: Kari Rønnekleiv

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:269,”name”:”Kari Ru00f8nnekleiv”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Kari Ru00f8nnekleiv er en norsk fiolinist og multiinstrumentalist, med utdanning fra Tru00f8ndelag Musikkonservatorium og Royal College of Music i London. Nu00e5 arbeider Kari som frilansmusiker med solo-prosjekter som tar henne rundt i Europa. Hun spiller blant annet med Bodu00f8 Sinfonietta og Trondheim Symfoniorkester. Hun har ogsu00e5 vu00e6rt med u00e5 starte opp kammerorkesteret Trondheimsolistene. I tillegg er hun del av improvisasjons-duoen Sheriffs of Nothingness sammen med Ole Henrik Moe, som har vunnet Spellemannprisen i kategorien samtidsmusikk, og Nordisk Ru00e5ds Musikkpris.

Kari har et brennende hjerte for en mer ikke-hierarkisk struktur i det klassiske musikkfeltet, og i samfunnet som helhet. Dette kanaliserer hun ofte i musikken gjennom u00e5 utforske mer u00e5pne skalaer for u00e5 skape en mer u00e5pen helhet basert pu00e5 hver musikers individuelle lyd.

“},{“id”:95,”value”:”

Kari Ru00f8nnekleiv is a Norwegian violinist and multiinstrumentalist with an education from The Music Conservatory in Tru00f8ndelag and from Royal College of Music in London. Kari is now working as a freelance musician with solo projects which take her around Europe, and plays in the Norwegian orchestras Bodu00f8 Sinfonietta and Trondheim Symphony Orchestra. She is also a co-initiator of the chamber orchestra Trondheimsolistene. She is one half of the improvisation duo Sheriffs of Nothingness together with Ole Henrik Moe, who won the Norwegian Grammy in 2017 and the Nordic Council Music Prize.

Kari has a burning heart towards a more non-hierarchical structure of classical music and towards society as a whole, which is canalised in her music through exploring an open scale to create a more alive togetherness based on each performers individual sound.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/c5a9d9af-9c9d-450c-a376-92205ee02109/Kari%20R%C3%B8nnekleiv_crescat%201.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *