Posted on Leave a comment

cp-title: John Hegre

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:271,”name”:”John Hegre”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

John Hegre er en musiker, lu00e5tskriver og lydtekniker fra Ru00e5dalen utenfor Bergen, med nu00e6rmere tjue u00e5rs fartstid innenfor stu00f8y, elektronika og improvisasjon. John utgju00f8r halvparten av duoen Jazzkammer sammen med Lasse Marhaug, som har gitt ut flere album pu00e5 norske og utenlandske selskaper. De opererer innenfor stu00f8ymusikkens omru00e5de. I Jazzkammer improviserer Hegre med feedbackstu00f8y direkte fra en mixer eller gjennom en laptop, med samplinger eller gitar som andre lydkilder, kutter det opp og setter det sammen i komplekse og abstrakt modulerte lydbilder. John er ogsu00e5 kjent gjennom prosjektene Kaptein Kaliber, Golden Serenades, Metal Music Machines, og hans soloprosjekter, som albumet A Nice Place to Leave.

“},{“id”:95,”value”:”

John Hegre from Bergen, Norway is a musician, songwriter and sound technician and is one of the cornerstones of Norwegian noise music, as well as working within the genres of electronica and improvisation. John is one half of the noise duo Jazzkammer where he, together with Lasse Marhaug improvise using feedback noise directly from a mixer or through a laptop, use samples or guitars to fragment the sound and then assemble into complex abstract modulated soundscapes. He is also known from the projects Kaptein Kaliber, Golden Serenades, Metal Music Machines, and his solo works, like the album A Nice Place to Leave.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/0ddbe93d-54c9-4bd6-82b0-13577c6f4b9f/John%20Hegre_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}

Leave a Reply

Your email address will not be published.