Posted on Leave a comment

cp-title: Jacob Felix Heule

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:329,”name”:”Jacob Felix Heule”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Jacob Felix Heule bor i Oakland i USA og er en lydingeniu00f8r og improviserende perkusjonist. Musikken hans er formet av intuisjon og lytting, med en spesiell interesse for friksjonsmetoder. Han omfavner begrensninger u2013 for eksempel ved u00e5 kun ta i bruk en enkelt tromme eller cymbal u2013 som en forpliktelse til u00e5 utforske dybden av instrumentene, og til u00e5 tvinge instrumentets logikk til u00e5 finne et nytt lydrom. Jacob samarbeider ofte, med blant annet Danishta Rivero og Guro Moe. Han organiserer ogsu00e5 de mu00e5nedlige improvisasjonsworkshopene Doors That Only Open in Silence i Oakland, California.

“},{“id”:95,”value”:”

Jacob Felix Heule is based in Oakland, California, and is an audio engineer and improvising percussionist with a special interest in friction techniques. His music is shaped by intuition and listening . He embraces limited instrumentation u2013 like a single drum and a single cymbal u2013 as a commitment to exploring the depth of his instruments, and to force the instruments’ logic to access a state of sound not yet explored. Jacob frequently collaborates, with Danishta Rivero and Guro Moe amongst others. He also organises the monthly improvisation workshop, Doors That Only Open in Silence in Oakland, California.

“},{“id”:97,”value”:”http://www.heule.us”},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/759d2454-fc53-48b4-95ba-74d5e17230d5/Jacob%20Felix%20Heule_crescat%202.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *