Posted on Leave a comment

cp-title: Kristine Tjøgersen

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:274,”name”:”Kristine Tju00f8gersen”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Kristine Tju00f8gersen er en klarinettist og komponist fra Oslo. Med en spesiell interesse i samspillet mellom lyd og bilde, og hvordan de pu00e5virker hverandre, har hennes dristige komposisjoner satt henne i en su00e6rklasse pu00e5 det kontemporu00e6re musikkfeltet. Hun komponerer med nysgjerrighet, fantasi, humor og presisjon, og skaper overraskende og absurde situasjoner med lyd som leker med tradisjon, og ofte etterlater en veldig konkret fu00f8lelse av rart. Arbeidet hennes skaper rom for u00e5 se verden som kompleks, levende, og alltid i endring men uten u00e5 lede mot et avsluttende klimaks.

Kristine har vunnet mange priser for sine komposisjoner, og verkene hennes har blitt fremfu00f8rt over store deler av Europa. Som klarinettist har hun fremfu00f8rt pu00e5 mange anerkjente musikkfestivaler i Europa, sammen med prisvinnende ensembler som Ensemble neoN, Tu00f8yen Fil og Klafferi, og asamisimasa.

“},{“id”:95,”value”:”

Kristine Tju00f8gersen from Oslo, Norway is a clarinettist and composer. She stands out on the contemporary music scene as a bold composer, taking special interest in the interplay between the visual and the auditory and how they affect each other. Her compositional practice is characterised by curiosity, imagination, humour and precision. Through her work she creates unexpected and absurd auditory situations through playing with tradition, often resulting in a particular strangeness. Her work opens up perceptions of the world as complex, alive, and ever changing and not heading towards a final climax.

Kristine has won multiple prizes for her composition and her works have been performed over large parts of Europe. As clarinettist she has performed at many of the major European new music festivals with the award winning ensembles Ensemble neoN, Tu00f8yen Fil og Klafferi and asamisimasa.

“},{“id”:97,”value”:”https://kristinetjogersen.no”},{“id”:98,”value”:”

https://vimeo.com/user13327538

Portrett-video (Music Norway):

https://www.youtube.com/watch?v=EsX2ICV84n4

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Frederic Boudin”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/6e035086-8d64-45d1-89ff-8e2e383fd70a/kristine_tj%C3%B8gersen_fredericboudin%20_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13813,”name”:”Kristine Tju00f8gersen/Julie Desprairies/soundinitiative/Maja Nilsen u2013 Bower”}],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Marshall Trammell

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:256,”name”:”Marshall Trammell”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Marshall Trammell er en eksperimentell arkivar, perkusjonist, dirigent og komponist. Hans estetikk og aktivisme er sentrert rundt sosial endring, og produserer nye lokale og globale systemer som omfavner kollektiv improvisasjon u2013 verktu00f8y som skaper bevegelser mot post-kapitalistiske forestillinger. Marshall sitt arbeid bruker ogsu00e5 politisk-estetisk teori, data, kartlegging, og kunstneriske og musikalske samarbeid til u00e5 tenke annerledes, og til u00e5 finne tilbake til samarbeid i samfunnet. Marshalls forskningsstrategier innen musikk er en politisk opptreden-basert pedagogisk plattform for kroppsliggjort sosial rettferdighet, organisasjons-strategi og alternativ infrastrukturutvikling. Gjennom en omfattende karriere har Marshall samarbeidet med en rekke musikere, blant annet Raven Chacon, Ingebrigt Hu00e5ker Flaten, Dohee Lee, Lisa Harris og David Murray.

“},{“id”:95,”value”:”

Marshall Trammell is an experimental archivist, percussionist, conductor, and composer. His aesthetics and activism are centered in social change interventions and generate new local and global ecologies that embrace improvisation as a collective, movement-building tool in the creation of post-capitalist imaginaries. Marshallu2019s work also uses political aesthetic theory, data creation, mapping, and collective music-and-art making in order to step out of the domain of traditional cultural institutions, relocating the act of co-production back in the community. Marshallu2019s Music Research Strategies is a performing-political education platform for embodied social justice vernacular, organizational strategy, and alternative infrastructure development. Through an extensive career Marshall has collaborated with a numerous amount of musicians including Raven Chacon, Ingebrigt Hu00e5ker Flaten, Dohee Lee, Lisa Harris and David Murray.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/edd84208-9c15-4463-a43a-f385a6f1a0d2/Marshall-Trammell_crescat.jpg”},{“id”:99,”value”:”Agatha Urbaniak”}],”events”:[{“id”:13805,”name”:”Moon is down”}],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: M.O. Abbott

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:346,”name”:”M.O. Abbott”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

M.O. Abbott bor i Berlin og er en komponist og trombonist. M.O. sitt kreative fokus ligger i data-assisterte algoritmiske komposisjoner, mikrotonalitet og just intonation. Han brenner sterkt for kunstneriske forskning, og er interessert i oppfatninger og presisjon, stamina, det konsekvente, det ikke-narrative og det ikke-politiske. M.O. har en bachelor i musikkteori fra Eastman School of Music, og en master i komponering fra Universitetet i Illinois i Urbana-Champaign, i USA.

“},{“id”:95,”value”:”

M.O. Abbott is a Berlin-based composer & trombonist. His creative foci include computer-assisted algorithmic composition, microtonality, and just intonation. He is an ardent supporter of artistic research and inquiry, and he is interested in perception, precision, stamina, consistency, the non-narrative, and the apolitical. M.O. holds a Bachelor in Music Theory from Eastman School of Music and a Master in Music Composition from the University of Illinois at Urbana-Champaign in the US.

“},{“id”:97,”value”:”https://moabbott.com”},{“id”:98,”value”:”

Audio samples:

( https://moabbott.com/audio.html )

https://soundcloud.com/moab_bot/v1-2020

https://soundcloud.com/moab_bot/i-said-top-top-2017-18-original-stereo-version

https://soundcloud.com/moab_bot/puppis-2016

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/a0a539cf-bb81-40ac-9120-78d61d630b4c/M.O.%20Abbott_crescat.jpg”}],”events”:[],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Lasse Marhaug

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:280,”name”:”Lasse Marhaug”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Lasse Marhaug har siden begynnelsen av 1990-tallet vu00e6rt en av de mest produktive artistene i den norske stu00f8y-/eksperimentelle musikkscenen. Som utu00f8ver og komponist har han bidratt til godt over 300 CD-, vinyl- og kassettutgivelser gjennom u00e5rene, i tillegg til omfattende turnu00e9er og opptredener live i alle verdensdeler. I tillegg til soloarbeidet sitt, har Lasse samarbeidet med mange artister innen stu00f8y, eksperimentell, improvisasjon, jazz, ekstrem metal og samtidsmusikk, samt jobbet med musikk og lyd for teater, dans, installasjoner, kino og video. Han har ogsu00e5 vu00e6rt aktiv som arrangu00f8r, promotu00f8r, produsent, fotograf, grafisk designer, billedkunstner, og i 2019 debuterte han ogsu00e5 som filmregissu00f8r. De siste u00e5rene har han begynt u00e5 komponere musikk for ensembler og solomusikere. Lasse bor for tiden pu00e5 Sortland, Nord -Norge.

“},{“id”:95,”value”:”

Lasse Marhaug has since the early 1990s been one of the most prolific artists in the Norwegian noise/experimental music scene. As a performer and composer he has contributed to well over 300 CD, vinyl and cassette releases over the years, as well as extensive touring and performing live on all continents of the world. In addition to his solo work, Lasse has collaborated with many artists in the fields of noise, experimental, improv, jazz, extreme metal and contemporary music, as well as working with music and sound for theatre, dance, installations, cinema and video. He has also been active as an organizer, promoter, producer, photographer, graphic designer, visual artist, and in 2019 he also debuted as a film director. In recent years, he’s started composing music for ensembles and solo musicians. Lasse currently lives in Sortland, northern Norway.

“},{“id”:97,”value”:”http://lassemarhaug.no/”},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/c7ba6701-21c1-4559-a3cf-87ab5014b538/lasse%20marhaug_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13815,”name”:”FEN/Marhaug/neoN u2013u00a0Fractured times. A Reunion of Strangers.”}],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Vivian Wang

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:347,”name”:”Vivian Wang”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Vivian Wang er en lydkunstner, komponist og musiker fra Singapore. Hun bevegde seg bort fra sin klassiske bakgrunn da hun startet kunstrock-ensemblet The Observatory u2013 en fruktbar gruppe som har lagt bak seg mer enn 10 plateutgivelser, og stiftet den eksperimentelle musikkfestivalen Playfreely. Vivian sin nu00e5vu00e6rende praksis utforsker ulike soniske mu00f8tepunkter mellom feltene kunst, kultur og rom. Hun dykker dypt inn i akustiske prosjekter som utforsker skapelse av lyd i samspill med alternative krysninger av disiplinu00e6re felt. Hennes hovedinstrumenter er synthesizer, vokal, elektronikk, felt-opptak og funnede objekter.

Vivian har en omfattende mengde turnu00e9er og prosjekter under beltet. For eksempel var hun med i prosjektet Struck Modernism som tok lydopptak av skulpturer som vibrerte ved hjelp av en hammer. Hun har ogsu00e5 vu00e6rt med pu00e5 Veneziabiennalen i 2019, og den stu00f8rste u00e5rlige festivalen i Utrecht, Le Guess Who. Samtidig har hun samarbeidet med lydkunstnerne Tarek Atoui og Lasse Marhaug, og popartist Jenny Hval, hvor hun bu00e5de var med pu00e5 albumet og turnu00e9en med The Practice of Love.

“},{“id”:95,”value”:”

Vivian Wang is a Singaporean sound artist, composer and multi-instrumentalist. She diverged from her classical training when she started art rock ensemble The Observatory, a prolific group with more than 10 releases and the name behind experimental music festival Playfreely. Vivianu2019s current work explores intermediate spaces across a range of sonic intersections in art, culture and space. She delves deep into acoustic projects that explore sound making in alternative transdisciplinary fields. Her main instruments are synth, voice, electronics, field recording and prepared objects. 

Vivian has toured and worked extensively. She was part of a project series called Struck Modernism, that audifies recordings of sculptures set into vibration with a hammer. In these works, modernist sculptures went beyond being perceived as objects alone, but were temporalised and transformed into sounding bodies. Other recent performances include the Venice Biennale 2019 and Utrechtu2019s biggest annual festival Le Guess Who. Her collaborators include sound artists Tarek Atoui and Lasse Marhaug, as well as pop artist Jenny Hval, contributing to both the album and the touring of The Practice of Love

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Philipp Aldrup”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/da3a2639-5c10-4541-a3dc-246b8ddf081e/Vivian%20Wang-Credit%20Philipp%20Aldrup_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Mari Kvien Brunvoll

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:336,”name”:”Mari Kvien Brunvoll”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Mari Kvien Brunvoll er en av norges stu00f8rste improvisatorer innen sang og en rekke uvanlige instrumenter. Hun har utdanningen sin fra Griegakademiet i Bergen, og har opptru00e5dt pu00e5 noen av Europas beste jazzklubber og festivaler. Mari har ogsu00e5 sluppet noen unike albumer under plateselskap som Jazzland Recordings og Hubro. I tillegg er hun medlem i trioen Building Instrument.

“},{“id”:95,”value”:”

Mari Kvien Brunvoll is one of Norwayu2019s leading improvisers in song and various eclectic instruments. A graduate of Grieg Academy in Bergen, Brunvoll has performed solo and in groups at some of Europeu2019s best jazz clubs and festivals and released twisted albums on labels like Jazzland Recordings and Hubro. Mari Kvien Brunvoll is also part of the trio Building Instrument.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Jonas Bostru00f6m”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/bf8ff021-d4dd-4bc8-933a-71925ea18ed6/Mari%20Kvien%20Brunvoll_Jonas%20Bostr%C3%B6m_crescat.jpg”}],”events”:[],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Maja Nilsen

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:275,”name”:”Maja Nilsen”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Maja Nilsen bor og arbeider i Oslo som billedkunstner, scenograf og kostymedesigner. Hun arbeider hovedsakelig med collage, cut-outs, skulptur og stedsspesifikke prosjekter. I sitt arbeid er Maja interessert i hvordan folk har levd sine liv og hvordan vi i lu00f8pet av historien har pru00f8vd u00e5 forstu00e5 verden rundt oss. Hvordan vi su00f8ker forklaringer pu00e5 komplekse spu00f8rsmu00e5l og fenomener gjennom blant annet vitenskap, mytologi, religion og folketro. Hennes kunstprosjekter befinner seg ofte i grenselandet  mellom fiksjon og fakta, og hvor korrespondansen mellom mikro og makro utgju00f8r et viktig element u2013 hvor de store og smu00e5 fortellingene mu00f8tes i spennet mellom selvbiografiske referansepunkter og poetisk dru00f8mmeverdener.

De ti siste u00e5rene har hun etablert seg innenfor scenekunstfeltet hvor hun hovedsakelig har jobbet med teater ved blant annet Tru00f8ndelag Teater, Nationaltheatret, Det Norske Teatre og Schauspielhaus Wien. Hun har ogsu00e5 ferdigstilt flere utsmykninger, blitt innkju00f8pt av offentlige instanser og deltatt pu00e5 utstillinger i inn- og utland.

“},{“id”:95,”value”:”

Maja Nilsen lives and works in Oslo, Norway and is a visual artist, set designer and costume designer. She works mainly with collage, cut-outs, sculpture and site-specific projects, and has completed several decorations, been purchased by public institutions, and participated in exhibitions in Norway and abroad. In her work, Maja is interested in how people have lived their lives and how we throughout history have tried to understand the world around us. How we seek explanations for complex questions and phenomena through science, mythology, religion and folk beliefs. Her art projects often live on the border between fiction and fact, where the correspondence between micro and macro is an important element, and where the large and small narratives meet in the span between autobiographical reference points and poetic dream worlds.

During the last ten years Maja has established herself in the field of performing arts, where she has mainly worked with theater in institutions such as Tru00f8ndelag Theater, The National Theater, the Norwegian Theater and the Schauspielhaus Vienna.

“},{“id”:97,”value”:”www.majanilsen.com”},{“id”:98,”value”:”

instagram ID: kapteinilsen

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/cb448fbd-71c5-4c09-a7d2-0ed61b603b43/maja%20nilsen%20by%20Maja%20Nislen_crescat%201.jpg”}],”events”:[{“id”:13813,”name”:”Kristine Tju00f8gersen/Julie Desprairies/soundinitiative/Maja Nilsen u2013 Bower”}],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Laura Marie Rueslåtten

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:270,”name”:”Laura Marie Rueslu00e5tten”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Laura Marie Rueslu00e5tten er en av veldig fu00e5 klokkenister i Norge u2013 altsu00e5 en musiker som trakterer klokkespill. Hun arbeider som klokkenist for Ru00e5dhuset i Oslo hvor hun ogsu00e5 setter sammen programmet, og for Uranienborg Kirke, i tillegg til at hun ofte fremfu00f8rer under spesielle omstendigheter som statsbesu00f8k og Nobelpris-seremonien. Hun spesialiserer seg i kontemporu00e6r musikk og tar ofte del i kryss-disiplinu00e6re prosjekter, for eksempel samarbeidet med Kristin Ryg Helgebostad som blant annet har resultert i prosjektet Me Too i 2015, og som ble nominert til Kritikerprisen. Laura er ogsu00e5 del av kammerorkesteret The Touchables, spiller i hu00e5ndklokkekvartetten Markusklokker, og spiller i hu00e5ndklokkebandet Ula Metall.

“},{“id”:95,”value”:”

Laura Marie Rueslu00e5tten is one of very few carillonists in Norway. She is a carillonist in Oslo City Hall where she also programmes the repertoire, and for Uranienborg Church, as well as performing on special occasions like state visits and the Nobel Prize Ceremony. She is also part of the chamber orchestra The Touchables, plays in the hand bell quartet Markusklokker and in the hand bell cover band Ula Metall. Laura specialises in contemporary music and is frequently involved in cross-over projects, for instance in the long term collaboration with Kristin Ryg Helgebostad, the culminted in the project Me Too in 2015 which was nominated for the Norwegian Music Critics Awards.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Kristianne Maru00f8y”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/878d3c45-1f2c-4222-8de5-8f7b9244956e/Laura%20Marie%20Ruesl%C3%A5tten_Credit_%20Kristianne%20Mar%C3%B8y_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}

Posted on Leave a comment

cp-title: Karoline Wallace

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:412,”name”:”Karoline Wallace”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Karoline Wallace er sanger, improvisatu00f8r og komponist, og er fra Stabekk. Hun har gitt ut musikk med sine prosjekter Stiklinger, Lang vinter og Molecules & Erlend Skomsvoll. I tillegg har hun skrevet for blant annet strykekvartett, storband, blu00e5seorkester og kor. Musikken hennes er u00e5 finne i sjiktet mellom jazz, norsk folkemusikk og samtidsmusikk, og hun er alltid pu00e5 su00f8ken etter det kilende og ru00f8skende. Hun har en master i komposisjon og utu00f8vende musikk fra Rytmisk Musikonservatorie i Ku00f8benhavn, og en bachelor fra jazzlinjen pu00e5 Griegakademiet. Hun har bodd i Berlin, Bergen, Stockholm, Gu00f8teborg, Ku00f8benhavn og nu00e5 Oslo. Prosjektene hennes bestu00e5r ofte av mange mennesker og det er fordi hun komponerer ved u00e5 inspireres av instrumentet eller personen hun skriver for, og alle mulighetene som finnes i dem. Karoline deltar i Borealis Ung Komponist 2021/2022.

“},{“id”:95,”value”:”

Karoline Wallace is a singer, improviser and composer from Stabekk. She has released music with her projects Stiklinger, Lang vinter and Molecules & Erlend Skomsvoll. She has also written for string quartet, big bands, wind orchestras and choirs. Her music and singing is inspired by Norwegian folk music, jazz and contemporary classical music, and she is always seeking sounds that tickle and shake. She has a masters degree in composition and performance from the Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen and a bachelor from the jazz department at the Grieg Academy in Bergen. She has lived in Berlin, Bergen, Stockholm, Gothenburg, Copenhagen, and now Oslo. She gets her main compositional inspiration from the instrument or person she is writing for and all the possibilities that lies within them, her projects therefore often involve many musicians. Karoline participates in Borealis Ung Komponist 2021/2022.

“},{“id”:97,”value”:”https://www.karolinewallace.com/”},{“id”:98,”value”:”

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3Y3s_0Z8Y

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/808f8c44-1abc-433d-88ec-ad11941e40ab/Karoline%20Wallace_foto%20Thor%20Br%C3%B8dreskift_crescat.jpg”},{“id”:99,”value”:”Thor Bru00f8dreskift / Borealis”}],”events”:[],”urlparam”:null}