Отдава под наем 2-стаен София Малинова Долина

Отдава под наем София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=3926630e-0b43-4188-9806-acad00c56262.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=266385c4-ae12-47bb-b9c1-acad00c56266.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=e3520dd2-a3b1-42ba-9fb2-acad00c56262.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=c9ca2547-0350-4015-b537-acad00c56246.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=3b3efdfc-d4b8-4fff-bf5f-acad00c56262.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=ed379e9e-3c74-40c4-baf6-acad00c5623c.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=3d7ff261-e8e0-4895-a1bf-acad00c56287.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=bb8c1b74-820b-4f6a-aeae-acad00c56262.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=e7cf66d6-4921-4cbe-92ce-acad00c56287.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=036705aa-d628-415b-a845-acad00c12928&image=286beb87-2f36-4400-a467-acad00c56283.jpg