Отдава под наем 1-стаен София Малинова Долина

Отдава под наем София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=ed884ff2-bc42-462c-afc0-ac7e00b54261.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=da4ef3a5-8110-4b6d-90a8-ac7e00b5425c.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=5d95c1a8-d27d-43de-8d5b-ac7e00b54261.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=4668436f-ac0f-4662-82a2-ac7e00b54261.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=3805bea2-9449-4de7-9c25-ac7e00b54265.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=af22c0d8-8ec6-4490-ad51-ac7e00b5425c.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=a45b97ab-fe73-47b0-a5b8-ac7e00b54261.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=30e8e4fe-f851-4666-b29d-ac7e00a7fff1&image=daaf8d87-8bab-435e-98e4-ac7e00b54261.jpg