Отдава под наем 2-стаен София Студентски Град

Отдава под наем София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=18422e2d-3c0a-4c1e-8515-ac76007cabc1&image=ce6cd049-1983-48b2-8070-ac7800d8ad46.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=18422e2d-3c0a-4c1e-8515-ac76007cabc1&image=d4202310-96ad-40a1-9169-ac7800d8ad46.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=18422e2d-3c0a-4c1e-8515-ac76007cabc1&image=90991f07-71cc-4b43-90df-ac7800d8ad46.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=18422e2d-3c0a-4c1e-8515-ac76007cabc1&image=c6e7e951-5e3b-4b68-af1d-ac7800d8ad4f.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=18422e2d-3c0a-4c1e-8515-ac76007cabc1&image=c1da74de-2fdd-4279-8d84-ac7800d8ad4a.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=18422e2d-3c0a-4c1e-8515-ac76007cabc1&image=d79f6436-c3e3-4f9a-b5c4-ac7800d8ad4f.jpg