Отдава под наем 3-стаен София Манастирски Ливади

Отдава под наем София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=48359fdc-9b5c-4b6e-a8ec-ad0800a9b071.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=7de584a9-2494-4e8d-8e6c-ad0800a9b06c.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=7202e474-9f0c-4cc7-9872-ad0800a9b071.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=769d0e6f-c349-461f-bfc0-ad0800a9b071.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=b15786ef-4f3e-4f49-a14a-ad0800a9b05a.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=3e13258e-27b7-466e-ba05-ad0800a9b05e.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=edf857bf-664d-42b8-9edc-ad0800a9b05a.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=446f58f5-63bc-46ab-ad6a-ad0800a9b063.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=881f6e94-a3e1-445d-b860-ad0800a9b05e.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4359136c-b619-447d-b500-ad0800a757b5&image=5e91ccf0-6f91-47dd-b0a1-ad0800a9b05e.jpg