Отдава под наем 1-стаен София Малинова Долина

Отдава под наем София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4fb2ceeb-82e5-492b-b44a-acec0093111e&image=c218289a-3bd8-42fb-8a0e-acec0094e4ca.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4fb2ceeb-82e5-492b-b44a-acec0093111e&image=b92ac042-12e6-4aca-b57d-acec0094e4d8.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4fb2ceeb-82e5-492b-b44a-acec0093111e&image=5730347b-5ced-4b6a-bee6-acec0094e4a9.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4fb2ceeb-82e5-492b-b44a-acec0093111e&image=0c4db944-0f6c-42a7-894b-acec0094e4ce.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4fb2ceeb-82e5-492b-b44a-acec0093111e&image=6c8433a9-e95b-4c1b-ab29-acec0094e4dc.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=4fb2ceeb-82e5-492b-b44a-acec0093111e&image=c93cdf32-0cbe-49ec-8882-acec0094e4dc.jpg