Отдава под наем 1-стаен София Лозенец

Отдава под наем София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=3c287757-0c78-411e-baac-ac7800c3aefb&image=f047f975-c160-4cc6-a5c8-ac7800c5b8c9.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=3c287757-0c78-411e-baac-ac7800c3aefb&image=fa1161e0-f9f4-4360-93df-ac7800c5b8c5.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=3c287757-0c78-411e-baac-ac7800c3aefb&image=15786bda-a20c-4a10-81d3-ac7800c5b8ce.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=3c287757-0c78-411e-baac-ac7800c3aefb&image=1f6006cb-c828-4f3d-8f57-ac7800c5b8c9.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=3c287757-0c78-411e-baac-ac7800c3aefb&image=355a3ad9-9830-4de2-87df-ac7800c5b8ce.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=3c287757-0c78-411e-baac-ac7800c3aefb&image=9019bef6-a2c0-4136-8c70-ac7800c5b8c9.jpg