Продава 2-стаен София Медицинска академия

Продава София


http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=50dc848d-f6e0-4b53-8b3e-acfb00b9556b&image=58c44334-e25f-4816-85db-acfd00aafcba.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=50dc848d-f6e0-4b53-8b3e-acfb00b9556b&image=c7108bbc-f81d-454e-bee1-acfd00aaeeec.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=50dc848d-f6e0-4b53-8b3e-acfb00b9556b&image=e5d0fc76-20c7-4ebb-a5c5-acfd00aaeec6.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=50dc848d-f6e0-4b53-8b3e-acfb00b9556b&image=a69dc3a5-8a10-44a2-b8c2-acfd00aaeef0.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=50dc848d-f6e0-4b53-8b3e-acfb00b9556b&image=1caa37f2-7c57-4cf0-8a25-acfd00aafc86.jpg
http://img001.estateassistant.bg/EstateImage.ashx?agencyID=a5154498-7e00-46ef-8acf-c101c048c927&estateID=50dc848d-f6e0-4b53-8b3e-acfb00b9556b&image=789820a6-de2e-4c0d-9091-acfd00aafcc3.jpg