cp-title: Vivian Wang

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:347,”name”:”Vivian Wang”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Vivian Wang er en lydkunstner, komponist og musiker fra Singapore. Hun bevegde seg bort fra sin klassiske bakgrunn da hun startet kunstrock-ensemblet The Observatory u2013 en fruktbar gruppe som har lagt bak seg mer enn 10 plateutgivelser, og stiftet den eksperimentelle musikkfestivalen Playfreely. Vivian sin nu00e5vu00e6rende praksis utforsker ulike soniske mu00f8tepunkter mellom feltene kunst, kultur og rom. Hun dykker dypt inn i akustiske prosjekter som utforsker skapelse av lyd i samspill med alternative krysninger av disiplinu00e6re felt. Hennes hovedinstrumenter er synthesizer, vokal, elektronikk, felt-opptak og funnede objekter.

Vivian har en omfattende mengde turnu00e9er og prosjekter under beltet. For eksempel var hun med i prosjektet Struck Modernism som tok lydopptak av skulpturer som vibrerte ved hjelp av en hammer. Hun har ogsu00e5 vu00e6rt med pu00e5 Veneziabiennalen i 2019, og den stu00f8rste u00e5rlige festivalen i Utrecht, Le Guess Who. Samtidig har hun samarbeidet med lydkunstnerne Tarek Atoui og Lasse Marhaug, og popartist Jenny Hval, hvor hun bu00e5de var med pu00e5 albumet og turnu00e9en med The Practice of Love.

“},{“id”:95,”value”:”

Vivian Wang is a Singaporean sound artist, composer and multi-instrumentalist. She diverged from her classical training when she started art rock ensemble The Observatory, a prolific group with more than 10 releases and the name behind experimental music festival Playfreely. Vivianu2019s current work explores intermediate spaces across a range of sonic intersections in art, culture and space. She delves deep into acoustic projects that explore sound making in alternative transdisciplinary fields. Her main instruments are synth, voice, electronics, field recording and prepared objects. 

Vivian has toured and worked extensively. She was part of a project series called Struck Modernism, that audifies recordings of sculptures set into vibration with a hammer. In these works, modernist sculptures went beyond being perceived as objects alone, but were temporalised and transformed into sounding bodies. Other recent performances include the Venice Biennale 2019 and Utrechtu2019s biggest annual festival Le Guess Who. Her collaborators include sound artists Tarek Atoui and Lasse Marhaug, as well as pop artist Jenny Hval, contributing to both the album and the touring of The Practice of Love

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Philipp Aldrup”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/da3a2639-5c10-4541-a3dc-246b8ddf081e/Vivian%20Wang-Credit%20Philipp%20Aldrup_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}