cp-title: Tuulia Kallio

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:348,”name”:”Tuulia Kallio”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Tuulia Kallio er en musiker og vokalist fra Finland. Stemmen hennes bu00e6rer preg av treningen hun har gjort i Balto-Finske vokal-tradisjoner. Hun er ogsu00e5 lidenskapelig tro til sine ru00f8tter nu00e5r hun spiller en modernisert versjon av det tradisjonelle finske og karelske strengeinstrumentet Kantele, i tillegg til at hun spiller tamburin.

“},{“id”:95,”value”:”

Tuulia Kallio is a musician and vocalist from Finland. Her vocalist practice bears the influence of her training in Balto-Finnic vocal traditions. With a further sincerity towards her origin she plays the Kantele, a modernised version of the traditional Finish and Karelian string instrument Kantele, as well as the tambourin.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/26d86327-320a-4b50-aac2-ada0c63b74c1/Tuula%20Kallio_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}