cp-title: Makda Embaie

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:548,”name”:”Makda Embaie”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Makda Embaie er poet og kunstner, og fokuserer pu00e5 spru00e5k i relasjon til nasjonalstater og individet. Gjennom skildringer, aktiveringer og utu00f8vinger av sin egne spesifikke opplevelse av spru00e5k, fremkaller hun komponenter i spru00e5ket som relaterer til sted, tid og den individuelle kroppen, og som kompliserer nasjonalstatens ellers veldig lineu00e6re mu00e5te u00e5 beskrive folk og spru00e5k pu00e5. Gjennom installasjon, lyd, tekst, film og fotografi skifter Makda fokuset fra nasjonalstatens narrativ til en mer spesifikk opplevelse av spru00e5k. Spu00f8rsmu00e5let hun stiller er hvordan spru00e5ket ville sett ut hvis det heller var her utviklingen hadde startet. Makda er utdannet ved Konstfack i Stockholm, Biskop Arnos forfatterskole i Bu00e5lstad, og i postmasterkurset Decolonizing Architecture ved den Kongelige kunsthu00f8gskolen i Stockholm. Makda uteksamineres med en master i kunst fra Kunsthu00f8gskolen i Oslo i 2022.

“},{“id”:95,”value”:”

Makda Embaie is a poet and artist who focuses on languages in relation to the nation-state and the individual. Through portrayals, activations, and practicing of her own specific experiences of language she has revealed linguistic components that have to do with space, time and the specific body, which complicates the nation-state’s otherwise linear way of describing people and languages. Through installation, sound, text, film and photography, Makda shifts the focus from the nation-state’s narrative towards specific experiences of language, in order to dive into the question of what language would be if this is where it arose from. Makda is educated at Konstfack in Stockholm, Biskop Arnu00f6’s author school and at the Royal Institute of Art Post-Master course, Decolonizing Architecture. She will graduate with an MA in Fine Art from Kunsthu00f8yskolen i Oslo in 2022.

“},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/5147c77a-62e4-46a9-b50d-bf0ec64497bb/makdaembaie_crescat.jpg”},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/5147c77a-62e4-46a9-b50d-bf0ec64497bb/makdaembaie_crescat.jpg”},{“id”:183,”value”:”

Resonating Nordnes

“},{“id”:184,”value”:”

Resonating Nordnes

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″}],”events”:[],”urlparam”:””}

Posted

in

by

Tags:

This site is registered on wpml.org as a development site.