cp-title: Henrik Munkeby Nørstebø

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:259,”name”:”Henrik Munkeby Nu00f8rstebu00f8″,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Henrik Munkeby Nu00f8rstebu00f8 jobber som utu00f8vende trombonist og lydkunstner, og komponerer musikk med utgangspunkt i kraftig forsterkning av brassinstrumentet, ispedd eksterne lydkilder som halvklarinett og diverse stu00f8ygeneratorer. Den primitive messingkonstruksjonen fortsetter u00e5 vu00e6re en kilde til bu00e5de fortvilelse og kju00e6rlighet, og han bruker bortvelgelse av materiale som metode i en pu00e5gu00e5ende fysisk og psykisk prosess hvor hans tu00e5lmodige og forskende halvdel kru00e6sjer med den selvransakende og rastlu00f8se. Han har fokusert pu00e5 improvisasjonsbasert musikk siden 2005, og spilt konserter i Europa, Nord- og Su00f8r Amerika, Asia og Oseania. Nu00f8rstebu00f8 er basert i Berlin og Trondheim, hvor han blant annet jobber med Audrey Chen i duoen Beam splitter, JD Zazie, samtidsmusikkensemblet Aksiom og frijazzpopbandet Skadedyr.

“},{“id”:95,”value”:”

Henrik Munkeby Nu00f8rstebu00f8 is a musician and sound artist focusing on trombone performance, as well as compositional projects utilizing heavy amplification of the brass instrument alongside external sound sources like half-clarinet and various noise generators. The primitive brass construction continues to be a source of both love and despair, and Nu00f8rstebu00f8 is utilizing active deselection as a method in a continuous physical and mental process where his patient and researching half keeps crashing with his restless and critical side. He’s been focusing on various improvisational musical projects since 2005, and played concerts in Europe, North- and South America, Asia and Oceania. Nu00f8rstebu00f8 is based in Berlin and Trondheim, where he amongst others work with Audrey chen in the duo Beam splitter, JD Zazie, new music ensemble Aksiom and the free jazz & pop band Skadedyr.

“},{“id”:97,”value”:”www.henriknorstebo.com”},{“id”:98,”value”:”

henriknorstebo.bandcamp.com

Youtube solo : https://youtu.be/1ACGZYyR47s
Youtube med Beam splitter : https://youtu.be/cjS4_0b55Po
Youtube med JD Zazie : https://youtu.be/fRDTMSPqk3g

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Juliane Schu00fctz”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/94c8441f-2388-4ecd-bfff-1acba8d6a1df/Henrik%20Munkeby%20N%C3%B8rsteb%C3%B8_credit_Juliane%20Sch%C3%BCtz_crescat.jpg”}],”events”:[],”urlparam”:null}