Posted on Leave a comment

cp-title: Marshall Trammell

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:256,”name”:”Marshall Trammell”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Marshall Trammell er en eksperimentell arkivar, perkusjonist, dirigent og komponist. Hans estetikk og aktivisme er sentrert rundt sosial endring, og produserer nye lokale og globale systemer som omfavner kollektiv improvisasjon u2013 verktu00f8y som skaper bevegelser mot post-kapitalistiske forestillinger. Marshall sitt arbeid bruker ogsu00e5 politisk-estetisk teori, data, kartlegging, og kunstneriske og musikalske samarbeid til u00e5 tenke annerledes, og til u00e5 finne tilbake til samarbeid i samfunnet. Marshalls forskningsstrategier innen musikk er en politisk opptreden-basert pedagogisk plattform for kroppsliggjort sosial rettferdighet, organisasjons-strategi og alternativ infrastrukturutvikling. Gjennom en omfattende karriere har Marshall samarbeidet med en rekke musikere, blant annet Raven Chacon, Ingebrigt Hu00e5ker Flaten, Dohee Lee, Lisa Harris og David Murray.

“},{“id”:95,”value”:”

Marshall Trammell is an experimental archivist, percussionist, conductor, and composer. His aesthetics and activism are centered in social change interventions and generate new local and global ecologies that embrace improvisation as a collective, movement-building tool in the creation of post-capitalist imaginaries. Marshallu2019s work also uses political aesthetic theory, data creation, mapping, and collective music-and-art making in order to step out of the domain of traditional cultural institutions, relocating the act of co-production back in the community. Marshallu2019s Music Research Strategies is a performing-political education platform for embodied social justice vernacular, organizational strategy, and alternative infrastructure development. Through an extensive career Marshall has collaborated with a numerous amount of musicians including Raven Chacon, Ingebrigt Hu00e5ker Flaten, Dohee Lee, Lisa Harris and David Murray.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/edd84208-9c15-4463-a43a-f385a6f1a0d2/Marshall-Trammell_crescat.jpg”},{“id”:99,”value”:”Agatha Urbaniak”}],”events”:[{“id”:13805,”name”:”Moon is down”}],”urlparam”:null}
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *