Posted on Leave a comment

cp-title: Kristine Tjøgersen

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:274,”name”:”Kristine Tju00f8gersen”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Kristine Tju00f8gersen er en klarinettist og komponist fra Oslo. Med en spesiell interesse i samspillet mellom lyd og bilde, og hvordan de pu00e5virker hverandre, har hennes dristige komposisjoner satt henne i en su00e6rklasse pu00e5 det kontemporu00e6re musikkfeltet. Hun komponerer med nysgjerrighet, fantasi, humor og presisjon, og skaper overraskende og absurde situasjoner med lyd som leker med tradisjon, og ofte etterlater en veldig konkret fu00f8lelse av rart. Arbeidet hennes skaper rom for u00e5 se verden som kompleks, levende, og alltid i endring men uten u00e5 lede mot et avsluttende klimaks.

Kristine har vunnet mange priser for sine komposisjoner, og verkene hennes har blitt fremfu00f8rt over store deler av Europa. Som klarinettist har hun fremfu00f8rt pu00e5 mange anerkjente musikkfestivaler i Europa, sammen med prisvinnende ensembler som Ensemble neoN, Tu00f8yen Fil og Klafferi, og asamisimasa.

“},{“id”:95,”value”:”

Kristine Tju00f8gersen from Oslo, Norway is a clarinettist and composer. She stands out on the contemporary music scene as a bold composer, taking special interest in the interplay between the visual and the auditory and how they affect each other. Her compositional practice is characterised by curiosity, imagination, humour and precision. Through her work she creates unexpected and absurd auditory situations through playing with tradition, often resulting in a particular strangeness. Her work opens up perceptions of the world as complex, alive, and ever changing and not heading towards a final climax.

Kristine has won multiple prizes for her composition and her works have been performed over large parts of Europe. As clarinettist she has performed at many of the major European new music festivals with the award winning ensembles Ensemble neoN, Tu00f8yen Fil og Klafferi and asamisimasa.

“},{“id”:97,”value”:”https://kristinetjogersen.no”},{“id”:98,”value”:”

https://vimeo.com/user13327538

Portrett-video (Music Norway):

https://www.youtube.com/watch?v=EsX2ICV84n4

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:99,”value”:”Frederic Boudin”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/6e035086-8d64-45d1-89ff-8e2e383fd70a/kristine_tj%C3%B8gersen_fredericboudin%20_crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13813,”name”:”Kristine Tju00f8gersen/Julie Desprairies/soundinitiative/Maja Nilsen u2013 Bower”}],”urlparam”:null}
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *