Posted on Leave a comment

cp-title: Karoline Wallace

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:412,”name”:”Karoline Wallace”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Karoline Wallace er sanger, improvisatu00f8r og komponist, og er fra Stabekk. Hun har gitt ut musikk med sine prosjekter Stiklinger, Lang vinter og Molecules & Erlend Skomsvoll. I tillegg har hun skrevet for blant annet strykekvartett, storband, blu00e5seorkester og kor. Musikken hennes er u00e5 finne i sjiktet mellom jazz, norsk folkemusikk og samtidsmusikk, og hun er alltid pu00e5 su00f8ken etter det kilende og ru00f8skende. Hun har en master i komposisjon og utu00f8vende musikk fra Rytmisk Musikonservatorie i Ku00f8benhavn, og en bachelor fra jazzlinjen pu00e5 Griegakademiet. Hun har bodd i Berlin, Bergen, Stockholm, Gu00f8teborg, Ku00f8benhavn og nu00e5 Oslo. Prosjektene hennes bestu00e5r ofte av mange mennesker og det er fordi hun komponerer ved u00e5 inspireres av instrumentet eller personen hun skriver for, og alle mulighetene som finnes i dem. Karoline deltar i Borealis Ung Komponist 2021/2022.

“},{“id”:95,”value”:”

Karoline Wallace is a singer, improviser and composer from Stabekk. She has released music with her projects Stiklinger, Lang vinter and Molecules & Erlend Skomsvoll. She has also written for string quartet, big bands, wind orchestras and choirs. Her music and singing is inspired by Norwegian folk music, jazz and contemporary classical music, and she is always seeking sounds that tickle and shake. She has a masters degree in composition and performance from the Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen and a bachelor from the jazz department at the Grieg Academy in Bergen. She has lived in Berlin, Bergen, Stockholm, Gothenburg, Copenhagen, and now Oslo. She gets her main compositional inspiration from the instrument or person she is writing for and all the possibilities that lies within them, her projects therefore often involve many musicians. Karoline participates in Borealis Ung Komponist 2021/2022.

“},{“id”:97,”value”:”https://www.karolinewallace.com/”},{“id”:98,”value”:”

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3Y3s_0Z8Y

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/808f8c44-1abc-433d-88ec-ad11941e40ab/Karoline%20Wallace_foto%20Thor%20Br%C3%B8dreskift_crescat.jpg”},{“id”:99,”value”:”Thor Bru00f8dreskift / Borealis”}],”events”:[],”urlparam”:null}

Leave a Reply

Your email address will not be published.