Posted on Leave a comment

cp-title: Autumn Chacon

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:439,”name”:”Autumn Chacon”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Autumn Chacon er en multimediakunstner, og Dinu00e9* fra Navajo Nation som ligger i Albuquerque-omru00e5det i New Mexico, USA. Fra en tidlig alder har hun vu00e6rt en aktiv samfunnsaktu00f8r som har jobbet for u00e5 fremme den amerikanske urbefolkningens rettigheter, milju00f8rettigheter og medias rettigheter og tilgjengelighet. Hennes bakgrunn som aktivist reflekteres sterkt gjennom hennes selvlu00e6rte kunstneriske praksis. Autumn har vist arbeider bu00e5de innenfor og utenfor de amerikanske landegrensene, med lyd, performance og elektroniske installasjoner. Hun har ingen mangel pu00e5 historier u00e5 fortelle, og streber etter u00e5 engasjere gjennom nyere mediateknologi, selv om hennes historier har ru00f8tter fra langt tilbake.

*Dinu00e9 betyr “folket” eller “barn av det hellige folket” og er det foretrukkede navnet pu00e5 Navajo-folket som er en av flere urfolk-stammer i USA.

“},{“id”:95,”value”:”

Autumn Chacon is an Indigenous (Dinu00e9), multi-media and new-media artist of the Albuquerque, New Mexico area of the United States. From an early age she has been an active community organizer for the advancement of Native American Rights, Environmental Justice, and Media Rights and Access. Being a self taught artist her work reflects her activist values. Autumn has shown work domestically and abroad, in the mediums of sound, performance, and electronic installation. With no lack of stories to be told Autumn strives to engage through new media technologies even if her stories are very old.

*Dinu00e9 means u201cThe Peopleu201d or u201cChildren of the Holy Peopleu201d and is the name preferred by the Navajo people u2013 a native american tribe.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:128,”value”:”https://ucarecdn.com/2c9b6312-0cb1-4ca1-a7c3-1d6d004c8e1a/Autumn-Chacon_Crescat.jpg”},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/b8f8a419-0f29-4db8-816e-d45641a904c7/Autumn-Chacon_Crescat.jpg”}],”events”:[],”urlparam”:null}
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *